teamtrainingen

Training op maat

Wat is jullie vraag? Hoe gaat de samenwerking in jullie team, wordt het als prettig ervaren of zoek je naar meer verdieping? Is er vertrouwen waaruit je samen aan het werk gaat?

Wij zijn in staat door de vormen die wij aanbieden snel helder te krijgen wat er speelt in een team en daar het gesprek over aan te gaan. In een korte tijd kunnen wij dat wat onder water speelt, boven water krijgen.

Als teamleden mochten we allereerst ons kerntalent benoemen. We kregen verschillende oefeningen waarin we als team moesten samenwerken.  De twee trainers observeren dit en evalueren dit na de activiteit. Zo kregen we als team inzicht in hoe er gereageerd wordt in verschillende situaties. Het geeft inzicht op welke manier je zelf reageert en hoe je als team op elkaar reageert in dit geval binnen de oefening. Vanuit de oefening konden we een koppeling maken naar hoe wij als team in de praktijk met elkaar samenwerken. Op deze manier leer je nieuwe kanten van jezelf én je team ontdekken en opnieuw ontwikkelen.
Maaike (Buurtzorg Heerenveen)

De deelnemers ervaren de vormen overwegend als vernieuwend en gaan er enthousiast en betrokken mee aan de slag. Hierdoor worden gedragspatronen en bestaande wisselwerkingen zichtbaar. Door de betekenis die wij hier vervolgens aan verlenen en het veilige klimaat die we neerzetten worden vaak al lang onuitgesproken situaties bespreekbaar gemaakt.  

Bent u geïnteresseerd in een sessie samen met uw team? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.