scholieren

Stress de baas voor scholieren

De training Stress de baas voor Scholieren hebben wij speciaal ontwikkeld voor scholieren en studenten.  Tijdens de training krijgt de student inzicht in eigen stresssignalen en handvatten om stress beter te hanteren. Er is een momenteel enorme toename van stress-gerelateerde klachten onder jonge mensen. De lat ligt hoog en de maatschappelijke norm is tegenwoordig het hebben van een volle agenda. Er is geen of weinig tijd om de batterij weer op te laden terwijl iedereen weet dat het zinvol is om uitgerust aan een taak te beginnen voor een positief effect op het resultaat.

Voor veel mensen is het moeilijk om hun eigen grenzen te voelen en te bewaken. Zeker jonge mensen zijn extra gevoelig voor druk en verwachtingen uit de sociale omgeving. De stress uit zich op school vaak door middel van faalangst en black-outs bij toetsen en examens en kan bijvoorbeeld negatieve effecten hebben bij het geven van presentaties. Sommige leerlingen gaan vermijdend gedrag vertonen en blijven alles uitstellen tot het laatste moment waardoor de druk toeneemt, andere blijven doorwerken tot diep in de nacht waardoor het rendement afneemt en de vermoeidheid toeneemt.

De training Stress de baas

De deelnemer krijgt door ervaringsgerichte vormen snel inzicht in eigen  (soms niet helpende) gedragspatronen. Er worden handvatten gegeven om anders met bepaalde situaties om te gaan en er is ruimte om hiermee te experimenteren.  Het doel van de training is om meer zelfvertrouwen te creëren en gezonder om te gaan met signalen van stress.