de training

De kracht van onze training zit in het feit dat onze training ervaringsgericht is. Je komt in de ervaring van je  (on)gewenste gedragspatronen door bewegingsgerichte oefeningen. Oefeningen die je laten zien hoe je omgaat met druk van buitenaf, groepsdruk, of druk die je jezelf oplegt.

Daarnaast oefen je ook in het leren toepassen van geruststellende gedachten, en het grip houden op je gedachten.

Grip houden en op die manier je eigen handelen onder controle houden, geeft rust en ruimte en werkt meer effectief.  We proberen de deelnemers in een ervaring te brengen waarbij ze dit ervaren en herkennen uit hun dagelijkse (werk)leven. Naast psycho-educatie leer je experimenteren met gedragsalternatieven en word je bewust van belangrijke lichaamssignalen.