bedrijven – stress de baas

Gemotiveerde werknemers zijn belangrijk, mits ze gezond blijven.

Hiervoor is het nodig om tegenover de spanning die het werk met zich meebrengt, voldoende ontspanning te zetten en technieken te beheersen om spanning te reguleren. Met als doel een langdurige productiviteit.

In onze training ligt de focus op het hanteren van spanning en het herstellen van de balans.

De training bestaat uit vier sessies van anderhalf uur, die bij u op locatie wordt gegeven. Om de training optimaal effectief te laten zijn is er ruimte voor acht deelnemers.

Bent u geïnteresseerd in de bedrijfstraining ‘Stress de baas’? Neem dan contact met ons op en informeer naar de mogelijkheden.

Wanneer een andere invulling van de training binnen uw bedrijf gewenst is, dan gaan we graag met u in gesprek voor het vinden van een passende vorm voor uw bedrijf.

De kracht van onze training zit in het feit dat deze ervaringsgericht is. Je komt in de ervaring van je  (on)gewenste gedragspatronen door bewegingsgerichte oefeningen. Oefeningen die je laten zien hoe je omgaat met druk van buitenaf, groepsdruk, of druk die je jezelf oplegt.

Daarnaast oefen je ook in het leren toepassen van geruststellende gedachten, en het grip houden op je gedachten.

Wanneer je grip ervaart op je gedachten ervaar je ook grip op je eigen handelen, dit geeft rust en ruimte en werkt meer effectief. Als deelnemer word je in de ervaring gebracht, waarbij je al snel het verschil merkt tussen hoe je gewend bent te handelen en hoe het anders kan. Je herkent situaties uit het dagelijkse (werk)leven. Naast psycho-educatie leer je experimenteren met gedragsalternatieven en word je bewust van belangrijke lichaamssignalen.

Reactie van deelnemers:

De cursus Stress de Baas heeft mij rationeler laten kijken naar stress en mijn eigen rol daarin. De biologische en psychologische aspecten werden goed belicht en door oefeningen werd de verbinding gemaakt tussen theorie en praktijk.
Ook werden een aantal praktische handvatten voor stresshantering en – regulering aangereikt. Kortom; zeker doen als je de mogelijkheid hebt!”
Gert (Gemeente Deventer)

De cursus heeft mij geleerd om naar mezelf te kijken waardoor ik meer inzicht heb gekregen in mijn eigen doen en laten en welke veranderingen ikzelf teweeg kan brengen in mijn denken en doen om zo minder stress te ervaren. Invloed van buitenaf is er altijd, het gaat erom hoe ik hier zelf mee omga.
Marcel (Gemeente Deventer)