Coaching Actief

Coaching Actief staat voor bewegen.

Tijdens onze trainingen kom je echt in beweging, we maken veel gebruik van oefeningen vanuit de PMT.
Je gaat niet alleen bewegen; er komt ook beweging in je denken en doen, je gaat in proces.

Beweging geeft dat je tot nieuwe inzichten komt, nieuwe dingen ziet en ontdekt; zonder beweging geen vooruitgang.

Coaching Actief is er voor trainingen, teamveranderingsprocessen of individuele trajecten.

Welke kant beweeg jij op? Wij kijken graag met je mee!